Ngày thứ bảy - 20th, Thg 7 2024 05:04:55 sáng (Vietnam Time)
-Vietnam Visa Embassy

Brunei

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

  • Địa chỉ: No 9, Spg 148-3 Đường BA Telanai 2312, BSB
  • Điện thoại: +673-2651580/2601587/2651586
  • Số fax: +673-2651574
  • E-mail: chú ý [email protected]; [email protected]

Xin lưu ý rằng thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei có thể không được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung nào, xin liên hệ chúng tôi ..

Có 2 những cách để du khách xin thị thực Việt Nam tại Brunei:

1. Xin thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei: Vui lòng liên hệ trước để biết thủ tục và lệ phí.

Chú thích: Visa từ Đại sứ quán việt nam được áp dụng đối với cửa khẩu đất liền, đường biển và đường hàng không..

2. Xin visa khi đến Việt Nam từ Brunei với chúng tôi.

Chú thích: Chỉ được áp dụng cho du khách đi đường hàng không.

Nếu bạn cần chuyên gia xử lý Visa Việt Nam? Truy cập trang web của chúng tôi Vietnamvisaembassy.org hoặc liên hệ với các chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email [email protected].