Ngày thứ bảy - 13th, Thg 7 2024 22:09:12 BUỔI CHIỀU (Vietnam Time)
-Vietnam Visa Embassy

Đức

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức

  • Địa chỉ: Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt / M
  • Điện thoại: +49-69-79533650/+49-69-71675039
  • Số fax: +49-69-795336511
  • E-mail: [email protected]; [email protected]

Xin lưu ý rằng các thông tin cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức có thể không được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung nào, xin liên hệ chúng tôi ..

Có 2 những cách để du khách xin thị thực Việt Nam tại Đức:

1. Xin thị thực Việt Nam từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức. Bởi vì các thủ tục và lệ phí có thể thay đổi từ đại sứ quán / lãnh sự quán khác, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán gần nhất nơi bạn muốn làm thị thực.

Chú thích: Visa từ Đại sứ quán việt nam được áp dụng đối với cửa khẩu đất liền, đường biển và đường hàng không..

2. Xin thị thực khi đến Việt Nam từ Đức với chúng tôi.

Chú thích: Chỉ được áp dụng cho du khách đi đường hàng không.

Nếu bạn cần chuyên gia xử lý Visa Việt Nam? Truy cập trang web của chúng tôi Vietnamvisaembassy.org hoặc liên hệ với các chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email [email protected].