chủ nhật - 17thứ, Jan 2021 23:18:24 PM (Giờ Việt Nam)
-Vietnam Visa Embassy

Chính sách bảo mật

Đó là chủ trương Vietnamvisaembassy.org để bảo vệ và giữ gìn sự riêng tư của người dùng và khách hàng của mình, và tính bảo mật của các thông tin mà họ cung cấp, tùy thuộc vào điều kiện mô tả dưới đây. Để thể hiện cam kết của chúng tôi đến sự riêng tư chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng hiện tại và tương lai của chúng tôi để đọc Privacy Statement này một cách cẩn thận trước khi sử dụng hệ thống.

RIÊNG TƯ & CHÍNH SÁCH

cam kết bảo mật này tiết lộ những thông tin chúng tôi thu thập, làm sao chúng ta sử dụng nó, và làm thế nào để sửa chữa hoặc thay đổi nó. Đó là ý định của chúng tôi để cung cấp cho bạn kiểm soát càng nhiều càng tốt về tính riêng tư của bạn liên quan đến thông tin của bạn. Thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện và bảo mật thông của chúng tôi. Vietnamvisaembassy.org có quyền mở rộng và / hoặc sửa đổi bản Tuyên Bố này bất cứ lúc nào.

Bảo vệ

Vietnamvisaembassy.org cam kết cung cấp mức độ bảo mật cao nhất và sự riêng tư. Mọi giao dịch xác thực người dùng bao gồm xử lý thẻ tín dụng được thực hiện sử dụng SSL (Secure Socket Layer) Công nghệ, được hỗ trợ bởi trình duyệt của bạn, mà mã hóa tất cả thông tin mà gửi cho chúng tôi.

chứng chỉ bảo mật của chúng tôi đã được xác minh bởi Hostgator.com, Inc., bằng cách sử dụng mã hóa thương mại có sẵn tốt nhất trên Internet. Chúng tôi tận dụng mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân từ sự mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy bằng cách thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được giữ chỉ dành cho các mục đích mà nó đã được thu thập.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có các biện pháp để đảm bảo rằng những thông tin bạn cung cấp được ghi lại một cách chính xác và hoàn toàn. Chúng tôi cung cấp cho bạn truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào để sửa hoặc thay đổi thông tin mà khi thích hợp.

một. Thông tin: Thu thập từ / về khách hàng được sử dụng dành riêng cho mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn và một phần mở rộng của dịch vụ du lịch. Bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp là hoàn toàn bí mật và sẽ được bảo vệ việc sử dụng trái phép.

b. Bánh quy: Vietnamvisaembassy.org sử dụng cookie để nhận ra khách hàng của chúng tôi khi họ truy cập vào trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi để tùy chỉnh kinh nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng. Bạn có thể cần phải có các tập tin cookie “đã bật” hoặc cho phép trong trình duyệt mà bạn sử dụng để đăng ký. Nhưng nếu bạn chọn để vô hiệu hóa cookie, bạn vẫn sẽ có thể điều hướng các trang web.

Cookies không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân. Tất cả những thông tin hoàn toàn bí mật và không bao giờ bán hoặc nhìn thấy bên ngoài của công ty. Vietnamvisaembassy.org có thể hiển thị liên kết hay quảng cáo / đến các trang web khác và các công ty cũng có thể sử dụng các tập tin cookie.

Trong trường hợp này, Vietnamvisaembassy.org không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các thông tin mà các bên thu thập thông qua việc sử dụng cookie. Bạn đều bãi khuyên để làm quen với chính sách bảo mật và tiêu chuẩn chia sẻ thông tin của các trang web này vì chúng có thể khác với các chính sách và tiêu chuẩn VietnamvisaEmbassy.org của.

c. E-mail: Vietnamvisaembassy.org sử dụng e-mail thông báo cho các thành viên hoặc khách hàng của chúng tôi về những thay đổi trong trạng thái của ứng dụng của họ, những thay đổi trong cơ sở dữ liệu, trên trang web của chúng tôi, hoặc khi các dịch vụ mới hoặc các tính năng được thêm vào. Là một phần của dịch vụ, Vietnamvisaembassy.org có thể gửi e-mail thông báo bất cứ khi nào có giảm giá đặc biệt, sản phẩm mới được thêm vào, hoặc các tính năng mới được phát triển. danh sách e-mail của chúng tôi được giữ bí mật và không bao giờ bán hoặc trao cho các bên thứ ba.
Disclaimer

Truyền thông qua Internet cũng như các ứng dụng sử dụng để cung cấp các dịch vụ trên Internet phải tuân theo những rủi ro bảo mật khác nhau. Trong mọi trường hợp Vietnamvisaembassy.org chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, đặc biệt hoặc trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép, thay đổi, xóa hoặc tiếp xúc với bất kỳ thông tin, bí mật hay không, kết quả từ phá trái phép vào hệ thống hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật, hoặc lỗi hệ thống.

Vietnamvisaembassy.org hướng từ chối mọi bảo đảm liên quan đến phần cứng và phần mềm sử dụng để cung cấp bảo mật và hỗ trợ trang web này bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý với, phù hợp cho một mục đích cụ thể và ngẫu nhiên, và đặc biệt, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo đó, Vietnamvisaembassy.org, cán bộ, nhân viên của mình, đối tác, các chi nhánh, các công ty con, kế thừa và chuyển nhượng, và các đại lý của bên thứ ba của nó thì không, trực tiếp hay gián tiếp, chịu trách nhiệm, dưới mọi hình thức, với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho bất kỳ sự thiếu chính xác, lạm dụng, lỗi, chặn bên thứ ba, virus, hoặc tấn công của hacker dẫn đến mất dữ liệu hoặc các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn đến sai sót hoặc gián đoạn trong việc truyền tải hoặc cung cấp các dịch vụ.

Vietnamvisaembassy.org chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp độc quyền cho các mục đích thông tin và hỗ trợ trong việc định vị tài nguyên Internet khác. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web như vậy.