chủ nhật - 17thứ, Jan 2021 23:23:00 PM (Giờ Việt Nam)
-Vietnam Visa Embassy

Kiểm tra requiments visa Việt Nam

visa Việt Nam là cần thiết cho hầu hết công dân khi bạn muốn đi đến Việt Nam. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, ở hầu hết các nước ASEAN visa không cần thiết nếu bạn ở lại ít hơn 30 ngày hoặc công dân của Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Đan mạch, Phần Lan không cần visa nếu bạn có kế hoạch ở lại ít hơn 15 ngày. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để biết về yêu cầu thị thực Việt Nam cho quốc tịch của bạn.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z