thứ năm - 13th, tháng 6 2024 05:03:00 sáng (Vietnam Time)
-Vietnam Visa Embassy

Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Australia

  • Địa chỉ văn phòng: 6 Lưỡi liềm trên thanh thời gian, O’Malley, HÀNH ĐỘNG, 2606, Australia
  • Địa chỉ bưu điện: HỘP THƯ 98, Mawson ACT 2607, Australia
  • Điện thoại: +61 (02) 6169 4916
  • Đường dây trực tiếp: +61 (02) 6169 4915 hoặc +61 (02) 6169 4917

Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc

 • Địa chỉ: Suite 205, level 2, Trung tâm Edgecliff, 203 – 233 đường New South Head, Edgecliff, NSW 2027.
 • Điện thoại: +61 (02) 93271912 / +61 (02) 93272539
 • Số fax : +61 (2) 9328 1653
 • E-mail: [email protected]

Xin lưu ý rằng các thông tin cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc có thể không được cập nhật.. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung nào, xin liên hệ chúng tôi ..

Có 2 cách cho du khách áp dụng thị thực Việt Nam tại Úc:

 • Xin thị thực Việt Nam từ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc: Xin lưu ý rằng mỗi Đại sứ quán có thủ tục và lệ phí riêng (Thời gian xử lý là khác nhau 05 đến 07 ngày làm việc)
 • Áp dụng thị thực Việt Nam khi đến từ Úc với chúng tôi: (Thời gian xử lý là 02 ngày làm việc hoặc 4 giờ trong Dịch vụ khẩn cấp, lệ phí thị thực phụ thuộc vào loại thị thực mà bạn muốn xin)

Nếu bạn cần chuyên gia xử lý Visa Việt Nam? Truy cập trang web của chúng tôi Vietnamvisaembassy.org hoặc liên hệ với các chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email [email protected].