Thứ hai - 04th, Tháng 3 2024 21:47:14 BUỔI CHIỀU (Vietnam Time)
-Vietnam Visa Embassy

Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi đã liệt kê các câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến thị thực khi đến, tuy nhiên, Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, cứ liên lạc nếu cần!. Chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời đúng cho mình ngay thôi.

Visa khi đến - Đó là tất cả những gì về Visa?

Yêu cầu, Thủ tục và Mẹo vặt

Chi phí, Thanh toán và những vấn đề khác