Ngày thứ bảy - 13th, Thg 7 2024 23:14:06 BUỔI CHIỀU (Vietnam Time)
-Vietnam Visa Embassy

Nước Thái Lan

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan

  • Địa chỉ: 83/1 Đường không dây, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Nước Thái Lan
  • Điện thoại: +66 2 251 3552 / +66 2 251 5838 / +66 2 251 7202
  • Số fax: +66 2 251 7201 / +66 2 251 7203
  • E-mail: [email protected]

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan

  • Địa chỉ: 65/6 Đường Chatapadung, Huyện Muang, Khon Kaen 40000, Nước Thái Lan
  • Điện thoại: +66-43-242190/+66-43-336049
  • Số fax: +66-43-241154
  • E-mail: [email protected]

Xin lưu ý rằng thông tin cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan có thể không được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào hoặc có bất kỳ thông tin bổ sung nào, xin liên hệ chúng tôi ..

Có 2 cách cho du khách nộp đơn xin thị thực Việt Nam tại Thái Lan:

1. Nộp đơn xin thị thực Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam hoặc lãnh sự quán ở Thái Lan. Bởi vì các thủ tục và lệ phí có thể thay đổi từ đại sứ quán / lãnh sự quán khác, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán gần nhất nơi bạn muốn làm thị thực.

  • Chú thích: Visa từ Đại sứ quán Việt được áp dụng đối với của khẩu đất liền, đường biển và đường hàng không..

2. Nộp dơn xin visa khi đến Việt Nam từ Thái Lan với chúng tôi.

  • Chú thích: Chỉ được áp dụng cho du khách đi đường hàng không.

Nếu bạn cần chuyên gia xử lý Visa Việt Nam? Truy cập trang web của chúng tôi Vietnamvisaembassy.org hoặc liên hệ với các chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email [email protected].